PHP-scripts

Hits: 161846
Hits dag : 60
Online : 1

ASCII-tabel og udvidet tegnsæt

Tabellen viser tegnsættet Windows-1252 som er det mest almindelige 8-bit tegnsæt med de vesteuropæiske tegn. Tegnsættet kaldes også Latin 1. Windows-1252 forvekles til tider med ISO-8859-1 da de har størstedelen af tegn tilfældes, men dog ikke alle. På nettet bør man anvende tegnsættet UTF-8, som indeholder alle verdens tegn og alfabeter.

0-31, 127 ASCII-kontroltegn med speciel betydning og disses forkortelser er vist, da de ikke har et synligt tegn tilknyttet. Fælles for alle tegnsæt.
32-126 De synlige ASCII-tegn. Fælles for alle tegnsæt.
128-159 De viste tegn gælder kun for Windows-1252 da UTF-8 og ISO-8859-1 ikke har tegn defineret i denne range. For UTF-8 er dette continuation bytes.
160-255 Kaldes også de udvidede ASCII-tegn. Har samme tegn tilknyttet i såvel Windows-1252, UTF-8 og ISO-8859-1.
ASCII
DecHexChr
00x00NUL
10x01SOH
20x02STX
30x03ETX
40x04EOT
50x05ENG
60x06ACK
70x07BEL
80x08BS
90x09TAB
100x0ALF
110x0BVT
120x0CFF
130x0DCR
140x0ESO
150x0FSI
160x10DLE
170x11DC1
180x12DC2
190x13DC3
200x14DC4
210x15NAK
220x16SYN
230x17ETB
240x18CAN
250x19EM
260x1ASUB
270x1BESC
280x1CFS
290x1DGS
300x1ERS
310x1FUS
ASCII
DecHexChr
320x20
330x21!
340x22"
350x23#
360x24$
370x25%
380x26&
390x27'
400x28(
410x29)
420x2A*
430x2B+
440x2C,
450x2D-
460x2E.
470x2F/
480x300
490x311
500x322
510x333
520x344
530x355
540x366
550x377
560x388
570x399
580x3A:
590x3B;
600x3C<
610x3D=
620x3E>
630x3F?
ASCII
DecHexChr
640x40@
650x41A
660x42B
670x43C
680x44D
690x45E
700x46F
710x47G
720x48H
730x49I
740x4AJ
750x4BK
760x4CL
770x4DM
780x4EN
790x4FO
800x50P
810x51Q
820x52R
830x53S
840x54T
850x55U
860x56V
870x57W
880x58X
890x59Y
900x5AZ
910x5B[
920x5C\
930x5D]
940x5E^
950x5F_
ASCII
DecHexChr
960x60`
970x61a
980x62b
990x63c
1000x64d
1010x65e
1020x66f
1030x67g
1040x68h
1050x69i
1060x6Aj
1070x6Bk
1080x6Cl
1090x6Dm
1100x6En
1110x6Fo
1120x70p
1130x71q
1140x72r
1150x73s
1160x74t
1170x75u
1180x76v
1190x77w
1200x78x
1210x79y
1220x7Az
1230x7B{
1240x7C|
1250x7D}
1260x7E~
1270x7FDEL
Kun 1252
DecHexChr
1280x80
1290x81
1300x82
1310x83ƒ
1320x84
1330x85
1340x86
1350x87
1360x88ˆ
1370x89
1380x8AŠ
1390x8B
1400x8CŒ
1410x8D
1420x8EŽ
1430x8F
1440x90
1450x91
1460x92
1470x93
1480x94
1490x95
1500x96
1510x97
1520x98˜
1530x99
1540x9Aš
1550x9B
1560x9Cœ
1570x9D
1580x9Ež
1590x9FŸ
Alle
DecHexChr
1600xA0 
1610xA1¡
1620xA2¢
1630xA3£
1640xA4¤
1650xA5¥
1660xA6¦
1670xA7§
1680xA8¨
1690xA9©
1700xAAª
1710xAB«
1720xAC¬
1730xAD­
1740xAE®
1750xAF¯
1760xB0°
1770xB1±
1780xB2²
1790xB3³
1800xB4´
1810xB5µ
1820xB6
1830xB7·
1840xB8¸
1850xB9¹
1860xBAº
1870xBB»
1880xBC¼
1890xBD½
1900xBE¾
1910xBF¿
Alle
DecHexChr
1920xC0À
1930xC1Á
1940xC2Â
1950xC3Ã
1960xC4Ä
1970xC5Å
1980xC6Æ
1990xC7Ç
2000xC8È
2010xC9É
2020xCAÊ
2030xCBË
2040xCCÌ
2050xCDÍ
2060xCEÎ
2070xCFÏ
2080xD0Ð
2090xD1Ñ
2100xD2Ò
2110xD3Ó
2120xD4Ô
2130xD5Õ
2140xD6Ö
2150xD7×
2160xD8Ø
2170xD9Ù
2180xDAÚ
2190xDBÛ
2200xDCÜ
2210xDDÝ
2220xDEÞ
2230xDFß
Alle
DecHexChr
2240xE0à
2250xE1á
2260xE2â
2270xE3ã
2280xE4ä
2290xE5å
2300xE6æ
2310xE7ç
2320xE8è
2330xE9é
2340xEAê
2350xEBë
2360xECì
2370xEDí
2380xEEî
2390xEFï
2400xF0ð
2410xF1ñ
2420xF2ò
2430xF3ó
2440xF4ô
2450xF5õ
2460xF6ö
2470xF7÷
2480xF8ø
2490xF9ù
2500xFAú
2510xFBû
2520xFCü
2530xFDý
2540xFEþ
2550xFFÿ

Tabellen må frit kopieres, benyttes og ændres.