PHP-scripts

Hits : 142244
Hits dag : 21
Online : 1

Lav en tilfælding streng

Følgende funktion kan bruges til at genererer en tilfældig streng bestående af store og små bogstaver (a-z og A-Z) samt tal (0-9). Funktionen giver 50 % bogstaver og 50 % tal (sandsynligheden bestemmer dog). Funktionen kan f.eks. bruges til at genererer tilfældige password. Prøv at indtast en længde nedenfor og klik Generer. herefter prøv at genindlæs siden et par gange og se den genererede streng ændre sig.

Generer en tilfældig streng

Koden til funktionen samt et eksempel på et kald til denne følger:

random_string.php

<?php
    
//Ønskes en tilfældig streng med længden 10 karakterer kaldes funktionen således
    
echo makeRandomStr(10);

    
//Kode til funktionen ses her

    /**
     * Creates a random string of the specified length from the
     * characters a-z, A-Z, and 0-9.
     * @param $length int    The length of the string to be created.
     * @return String        The random string created.
     */
    
function makeRandomStr($length)
    {
        
$randomStr "";
        
        for(
$i 0$i $length$i++) {
            
$n mt_rand(1,4);
            
            if(
$n == 1) {
                
$randomStr .= chr(mt_rand(65,90));    //ASCII-values capital letters
            
}
            elseif(
$n == 2) {
                
$randomStr .= chr(mt_rand(97,122));    //ASCII-values small letters
            
}
            else {
                
$randomStr .= chr(mt_rand(48,57));    //ASCII-values numbers
            
}
        }
        
        return 
$randomStr;
    }
?>