PHP-scripts

Hits: 161846
Hits dag : 60
Online : 1

Lav en tilfælding streng

Følgende funktion kan bruges til at generere en tilfældig streng bestående af store og små bogstaver (a-z og A-Z) samt tal (0-9). Funktionen giver statistisk set 50 % bogstaver og 50 % tal (sandsynligheden bestemmer). Funktionen kan f.eks. bruges til at generere tilfældige passwords. Indtast en længde nedenfor og klik Generér. Prøv nu at klik et par gange og se den genererede streng ændre sig.

Til kryptografiske formål bør man dog anvende f.eks. random_bytes($length).

Generér tilfældig streng  

Her ses et eksempel på et kald af funktionen samt kildekoden:

random_string.php

<?php
    
// Udskriver en tilfældig streng med 10 karakterer:
    
echo makeRandomStr(10);

    
/**
     * Creates a random string of the specified length from the
     * characters a-z, A-Z, and 0-9.
     * @param $length int    The length of the string to be created.
     * @return String        The random string created.
     */
    
function makeRandomStr($length)
    {
        
$randomStr "";
        
        for (
$i 0$i $length$i++) {
            
$n mt_rand(1,4);
            
            if (
$n == 1) {
                
$randomStr .= chr(mt_rand(65,90));    // ASCII-values capital letters
            
}
            elseif (
$n == 2) {
                
$randomStr .= chr(mt_rand(97,122));    // ASCII-values small letters
            
}
            else {
                
$randomStr .= chr(mt_rand(48,57));    // ASCII-values numbers
            
}
        }
        
        return 
$randomStr;
    }
?>