PHP-scripts

Hits: 161846
Hits dag : 60
Online : 0

Sitemap med PHP (v. 2008-08-23)

Download Source Code

sitemap.source.rar [Downloads: 1197]

Om sitemappet

Sitemap-scriptet åbner alle mapper og oplister alle filer fra en givent mappe - f.eks. roden af ens website. Filerne oplistes alfabetisk og filstørrelsen bliver angivet for hver fil. Kun kendte filtyper (angives i koden) vises og specifikke filer kan udelades. For kendte filtyper vises et ikon der indikere filtypen - alle ikoner kommer fra FAMFAMFAM.

Sitemap-funktionen kaldes med 4 parametre:

Funktionskald

<?php
echo sitemap(
    
$start_sti,
    
$filtyper,
    
$hemmelige_filer,
    
$antal_links_ad_gangen);
?>
  1. $start_sti angiver navnet på det bibliotek som er udgangspunkt for sitemappet. Alle undermapper og filer indlæses. Kaldes funktionen med "." (et punktum) som første argument, søges med start i det bibliotek filen med koden ligger i.
  2. $filtyper angiver hvilke filtyper der skal læses. Angives den tomme streng "" oplistes kun default-typerne: php, phps, html, htm, shtml, xhtml, dhtml, asp, aspx, jsp, txt, pdf, doc, ppt, pps, avi, mpg, wmv, mp3, mid, exe, rar og zip.
  3. $hemmelige_filer kan bruges til at udelukke bestemte filer fra at blive oplistet, f.eks. hemmelige filer eller underordnede sider som stylesheets m.v. Kan angives som den tomme streng "" hvis alle filer skal indlæses.
  4. $antal_links_ad_gangen angiver hvor mange links der skal vises ad gangen på siden. Der bliver automatisk vist links til næste og evt. forrige side.

Kode

Nedenfor er vidst et eksempel på hvordan funktionen kaldes samt koden til funktionen. Desuden kan det også ses hvordan filtyper angives som andet argument. Eksemplet kan kopieres og indsættes i en tom fil som f.eks. kunne kaldes »sitemap.php« og sitemappet er klar til brug. NB. koden benytter sig af en række ikon-filer - hvis du ønsker at bruge disse skal du downloade eksemplet øverst på siden.

sitemap.php

<?php
/**
 * PHP Sitemap
 * Version: 2008-08-23
 * Author:  Christian L. Dünweber
 * Webpage: http://www.dunweber.com/docs/scripts/#sitemap
 * Copyright (C) 2006-2008 Christian L. Dünweber
 * This program is distributed under the GNU General Public License,
 * see <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>.
 * Icons by courtesy of <http://www.famfamfam.com/>
 */

// Kalder funktionen:
$start_path '.';
$allowed_types 'php,htm,mp3'//Escape regex characters
$exclude_paths 'hemmelig_fil\.htm,mv\.php'//Escape regex characters
$links_pr_page 20;

echo 
sitemap($start_path$allowed_types$exclude_paths$links_pr_page);

// Kildekode til funktionen:

/**
 * Lists and links all files in specified directory and subdirectories.
 * Only specified file types are listed and files can be excluded.
 * The numberOfPages of files listed pr. page can be specified.
 * 
 * @param    string        Path of directory to be listed. Set to '.' for same dir as this script.
 * @param    string        Which file types should be read. Comma separated list, e.g. 'php,htm'.
 * @param    string        Files to be excluded. Comma separated list, e.g. 'file.php,file.htm'.
 * @param    integer        How many results should be shown pr. page. Set to even value, e.g. 20.
 * @return    string        HTML output with links to the read files.
 * @see        openDirs()
 * @see        limitResults()
 */
function sitemap($startPath '.'$fileTypes$excludeFiles$filesPerPage)
{
    
// Init the array for all read directories with the start path.
    
$dirs[] = $startPath;

    
// If the user hasn't informed about which file types to read,
    // the most common are used.
    
if(!$fileTypes) {
        
$fileTypesStr "\.(php|phps|html|htm|shtml|xhtml|dhtml|asp|aspx|jsp|txt|
                          pdf|doc|ppt|pps|avi|mpg|wmv|mp3|mid|exe|rar|zip)$"
;
    }
    else {
        
$fileTypes trim(preg_replace('/\s/','',$fileTypes));
        
$fileTypesArr explode(',',$fileTypes);
        
$fileTypesStr '\.(' implode('|',$fileTypesArr) . ')$';
    }

    
// It the user has supplied a comma separated list of exclude files this is used
    
if($excludeFiles) {
        
$excludeFiles trim(preg_replace('/\s/','',$excludeFiles));
        
$excludeFilesArr explode(',',$excludeFiles);
        
$excludeFilesStr '^(' implode('|',$excludeFilesArr) . ')$';
    }

    
// If the start dir given by the user can be opened and if it
    // contains any readable files, these are shown.
    
if(is_string($result openDirs($dirs,$fileTypesStr,$excludeFilesStr))) {
        
$sitemap '<p class="red">Could not open the diretory <em>'.$result.'</em></p>';
    }
    else {
        if(
count($result) > 0) {
            
// The number of opened directories shown to the user are
            // limited to the specified number at a time.
            
$sitemap limitResults($result$filesPerPage);
        }
        else {
            
$sitemap '<p class="red"><strong>No files in '.$result[0].'</strong></p>';
        }
    }

    return 
$sitemap;
}

/**
 * Lists and links all files in specified directory and subdirectories.
 * 
 * @param    array        Array with only the first element set - top dir to be opened.
 * @param    string        Which file types should be read.
 * @param    string        Files to be excluded.
 * @return    array/string    Returns an array on success - a string on false (no files found).
 */
function openDirs($dirs$fileTypes$excludeFiles)
{
    
// The directories in $dirs are opened and read.
    
for($i=0$i<count($dirs); $i++) {
        if(
is_dir($dirs[$i]) && $dh opendir($dirs[$i])) {
            while(
false != ($file readdir($dh))) {
                
// If the opened directory contains any sub directories, theese are
                // put into $dirs so that these also are opened and read.
                
if(is_dir($file) && $file != '.' && $file != '..') {
                    
$dirs[] = $dirs[$i] .'/'$file;
                }
                elseif(
is_dir($dirs[$i] .'/'$file) && $file != '.' && $file != '..') {
                    
$dirs[] = $dirs[$i] .'/'$file;
                }
                else {
                    
$fileName strtolower($file);
                    if(
preg_match('/'.$fileTypes.'/'$fileName) &&
                      !
preg_match('/'.$excludeFiles.'/'$fileName)) {
                        
$url $dirs[$i].'/'.$file;
                        
$url preg_replace('/^\.\//','',$url);
                        
                        
// Links are made to the read files and these are
                        // collected intp an array.
                        
$fileList[] = makeLink($url);
                        
$dirNames[] = $dirs[$i];
                    }
                }
            }
            
closedir($dh);
        }
        else {
            
// If a directory couldn't be opened, this is returned as a string.
            // This way the user can be informed.
            
return $dirs[$i];
        }
    }
    
    
// Otherwise the opened directories are sorted according to filenames
    // and are returned.
    
array_multisort($dirNames,SORT_ASC$fileList);
    return 
$fileList;
}

/**
 * Lists and links all files in specified directory and subdirectories.
 * 
 * @param    array        Array of files to be listed.
 * @param    string        How many results should be shown per page.
 * @return    string        HTML-formatted string with the read files in <ul><li></li></ul> format.
 */
function limitResults($results$resultsPerPage)
{
    
$startNr $_GET['startNr'];
    
$numberOfPages count($results);
    
    
// If an uneven number of $resultsPerPage has been given
    // this added up to the next even number - otherwise it
    // could display the same link twice.
    
if($resultsPerPage%== 1) {
        
$resultsPerPage $resultsPerPage+1;
    }
    
    
// If the number of read pages is smaller than the number
    // of pages to display per page, $resultsPerPage is set
    // equal to the number of pages. 
    
if($numberOfPages $resultsPerPage) {
        
$resultsPerPage $numberOfPages;
        
        if(
$resultsPerPage%== 1) {
            
$resultsPerPage $resultsPerPage+1;
        }
    }
    
    if(!
$startNr || $startNr 0) {
        
$startNr 0;
    }

    
$endNr $startNr $resultsPerPage;
                
    if(
$endNr $numberOfPages) {
        
$endNr $numberOfPages;
    }
    
    
// If there are more links to display than allowed at a time
    // navigation links to those not shown are made.
    
if($numberOfPages > ($startNr $resultsPerPage)) {
        
$nextStartNr $startNr $resultsPerPage;
        
$next '<a href="?startNr='.$nextStartNr.'">Næste &gt;&gt;</a>';
    } else {
        
$next '<span style="color:gray;">Næste &gt;&gt;</span>';
    }
                
    if(
$startNr && ($startNr $resultsPerPage) < $numberOfPages) {
        
$prevStartNr $startNr $resultsPerPage;
        
$prev '<a href="?startNr='.$prevStartNr.'">&lt;&lt; Forrige</a>';
    } else {
        
$prev '<span style="color:gray;">&lt;&lt; Forrige</span>';
    }
    
    
// The number of links are limited to the specified number at a time.
    // The links are shown in two columns.
    
for($i=$startNr$i<$startNr+$resultsPerPage/2$i++) {
        
$firstCol[] = $results[$i];
    }
    
    for(
$i=$startNr+$resultsPerPage/2$i<$endNr$i++) {
        
$secondCol[] = $results[$i];
    }
    
    
$sitemap '';
    
    
// The two columns are put into a table.
    
for($i=0$i<$resultsPerPage/2$i++) {
        
$sitemap .= '<tr>' $firstCol[$i] . '<td style="width:50px;">
                     </td>' 
$secondCol[$i] . '</tr>';
    }
    
    
$sitemap '<table>' $sitemap '</table>';

    return 
'<p>Viser '.$startNr.' til '.$endNr.' af '.$numberOfPages.'</p>
            <p>' 
$prev.' &nbsp;&#124;&nbsp; '.$next .'</p>'$sitemap;
}

/**
 * Makes a link of the parameter URL. An icon is prepended in the
 * link according to the file type of the URL. All icons used are
 * found at http://www.famfamfam.com - nice work!
 * 
 * @param    string        The URL that should be linked to.
 * @return    string        HTML-formatted string with the link.
 */
function makeLink($url)
{
    
// Info on the file size
    
$size '<td><small>'.round(filesize($url)/1024,2).' kB</small></td>';
    
    if(
strlen($url) > 40) {
        
$urlShown wordwrap($url,40,'<br />',1);
    }
    else {
        
$urlShown $url;
    }
    
    
// Link to the file with icon
    
$link = array('<td><img src="icons/',
                  
'" alt="" /></td><td><a href="'.$url.'">'.$urlShown.'</a></td>'.$size);
    
    
// Assigning icons to file types and returning link
    
if(preg_match('/\.pdf$/'$url)) {
        
$icon 'acrobat.png';
        return 
implode($icon$link);
    }
    elseif(
preg_match('/\.doc$/',$url)) {
        
$icon 'word.png';
        return 
implode($icon$link);
    }
    elseif(
preg_match('/\.(ppt|pps)$/',$url)) {
        
$icon 'powerpoint.png';
        return 
implode($icon$link);
    }
    elseif(
preg_match('/\.(php|phps)$/',$url)) {
        
$icon 'php.png';
        return 
implode($icon$link);
    }
    elseif(
preg_match('/\.(avi|mpg|mpeg|wmv)$/',$url)) {
        
$icon 'video.png';
        return 
implode($icon$link);
    }
    elseif(
preg_match('/\.(mp3|wma|mid)$/',$url)) {
        
$icon 'sound.png';
        return 
implode($icon$link);
    }
    elseif(
preg_match('/\.(jpg|jpeg|gif|png|tiff|bmp|ico|odg|pdn)$/',$url)) {
        
$icon 'picture.png';
        return 
implode($icon$link);
    }
    elseif(
preg_match('/\.(zip|rar|tar|gz)$/',$url)) {
        
$icon 'compressed.png';
        return 
implode($icon$link);
    }
    elseif(
preg_match('/\.(exe|bat|com|msi|jar)$/',$url)) {
        
$icon 'application.png';
        return 
implode($icon$link);
    }
    elseif(
preg_match('/\.(html|htm|shtml|dhtml|xhtml)$/',$url)) {
        
$icon 'world.png';
        return 
implode($icon$link);
    }
    else {
        
$icon 'generic.png';
        return 
implode($icon$link);
    }
}

?>