PHP-scripts

Hits: 161846
Hits dag : 60
Online : 1

Mailliste med PHP og MySQL (v. 2018-10-28)

Download Source Code

mailliste.source.build-20181028.rar [Downloads: 1980]

Om maillisten

Maillisten gør at besøgende kan tilmelde deres e-mailadresse til listen og vil da blive registreret i en database. Listens administrator (måske dig selv) kan så udsende en mail med relevant information til hele listen på en gang. Tilmeldte e-mailadresser forbliver usynlige for hinanden.

Når en bruger tilmelder sig listen tilsendes en autogeneret mail med info til dennes e-mailadresse samt en kopi af samme til administratorens e-mailadresse. Brugere kan også framelde deres e-mailadresse fra samme side og der udsendes i dette tilfælde også en autogeneret e-mail med info om frameldingen. Via den tilhørende administratorside kan administratoren se tilmeldte mailadresser og via en formular udsende mail til hele listen med ønsket emnebeskrivelse og indhold.

MySQL-tabellen til opbevaring af tilmeldte e-mailadresser

Før at maillisten kommer til at virke skal du have oprettet en tabel med følgende struktur i din MySQL-database. Kopiér f.eks. nedenstående SQL-kode og indsæt den i phpMyAdmins SQL-afdeling.

MySQL-tabel til listen

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `maillist` (
  `id` int(11) NOT NULL auto_increment,
  `email` varchar(200) NOT NULL,
  `creation` datetime NOT NULL,
  PRIMARY KEY (id),
  UNIQUE (email)
) AUTO_INCREMENT=0;

HTML-formular til til- og frameldinger

Følgende HTML-kode indeholder den formular hvor til- og frameldinger for brugere foregår. Den kan indsættes på en side efter eget valg så den kan indgå pænt i dit hjemmesidedesign. Husk da at ændre henvisningen til siden der viser statusinformation i action-attributten (der hvor der står index.php) - evt. kan det være en og samme side (se koden nedenfor).

index.php

<!-- Til-/afmeldingsformular -->
<form action="index.php" method="post">
<fieldset>
<legend>Mailliste</legend>
   <input type="text" id="email" name="email" value="din@email.dk" /><br />
   <input type="submit" id="signUp" name="signUp" value="Tilmeld" />
   <input type="submit" id="signDown" name="signDown" value="Frameld" />
</fieldset>
</form>

Visning af maillistesystemet

Siden der viser statusinformation til brugeren ved til- og framelding skal inde holde følgende kode. Koden kan indsættes på en side for sig selv eller på samme side som ovenstående formular.

index.php (fortsat)

<?php
// Inkluderer maillistesystemet
require_once('maillistEngine.php');

// Viser statusinfo til brugere når de til-/framelder sig
if (isset($_REQUEST['signUp'])) {
    echo 
signUp($_POST['email']);
}
if (isset(
$_REQUEST['signDown'])) {
    echo 
signDown($_POST['email']);
}
?>

Administratorside

Siden der giver mulighed for at udsende besked til alle tilmeldte mailadresser skal indeholde følgende kode. Denne side skal ikke være offentling tilgængelig og bør passwordbeskyttes med f.eks. .htaccess. Se evt. min side om beskyttelse med .htaccess / .htpasswd.).

admin.php

<?php
// Inkluderer maillistesystemet
require_once('maillistEngine.php');

// Kun for administratore: Viser alle tilmeldte mailadresser og mulighed for at maile listen
echo showMaillistAdmin();
?>

Indstillingsfilen

Indtillingsfilen indeholder kode som kan ændres efter behov (filen skal hedde settings.php). Bl.a. kan der indtastes hvad indholdet af mailen sendt til nytilmeldte skal være (se kommentare i koden). Nogle parametere skal ændres til dit eget: dette gælder administrators e-mail, domænenavn, samt MySQL-database brugernavn og password mv.

settings.php

<?php
/**
 * PHP and MySQL Maillist System
 * Language: Danish
 * Version: 2018-03-25 22:37:00 (UTC+01:00)
 * Copyright (C) 2007-2018 Christian L. Dünweber
 * Webpage: http://www.dunweber.com/docs/scripts/kildekoder/mailliste.source.php
 * This program is distributed under the GNU General Public License,
 * see <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>.
 */

/**
 * Følgende indstillinger skal tilpasses din hjemmeside - vær omhyggelig med koden!
 */

// Afsender- og modtageradresse når der skrives til maillistens brugere:
// Denne e-mailadresse vil både være afsender og modtager når der skrives til listen.
// Hertil vil også sendes besked når brugere til- eller afmelder sig listen.
// Brugere på listen modtager mail som BCC for at beskytte deres e-mailadresser.
$maillist_email 'mailliste@domæne.xx';
// Maillistens navn. Bruges bl.a. som navn vist sammen med ovenstående e-mail:
$maillist_name 'Mailliste Navn';
// Link til maillistens placering. Bruges bl.a. i mails til listen:
$maillist_link 'http://www.domæne.xx/mailliste/';

// Ændre følgende fire variabler til at passe med din MySQL-database:
$username    'user';    //MySQL brugernavn
$password    'pass';    //MySQL password
$host        'host';    //MySQL host
$database    'db';        //MySQL database

// Tabelnavn i MySQL-databasen. Ændre kun hvis du bruger et andet end standard:
$dbTableName 'maillist';

// Hvor mange e-mails skal der sendes til ad gangen (default 100):
// De enkelte brugere er BCC når der krives til listen for beskyttelse af deres e-mails.
// Justér for at undgå at overskride maksimum antal e-mails i BCC ad gangen i PHPs mail()
// funktion. Hænger sammen med antal tilmeldte på listen og mailserverens indstillnger.
$numEmailsInBcc 100;

// Tekst i mail til nytilmeldte. E-mail indskydes imellem arrayets to pladser. Kan formateres i HTML.
$signedup_subject = array("E-mailadressen "," er blevet tilmeldt maillisten hos $maillist_name");
$signedup_message = array("E-mailadressen "," er nu tilmeldt maillisten hos $maillist_name<br/><br/>".
     
"Velkommen til maillisten!<br/><br/>".
    
"Du kan framelde din e-mail via følgende link: $maillist_link<br/><br/>".
    
"Spørgsmål kan rettes til administratoren på $maillist_email.<br/>".
    
"Tak for interessen og på genhør.<br/><br/>".
    
"Mvh.<br/>".
    
"Maillisten $maillist_name");

// Tekst i mail til afmeldte. E-mail indskydes imellem arrayets to pladser. Kan formateres i HTML.
$signeddown_subject = array("E-mailadressen "," er blevet frameldt maillisten hos $maillist_name");
$signeddown_message = array("E-mailadressen "," er nu frameldt maillisten hos $maillist_name.<br/><br/>".
     
"Farvel og tak,<br/><br/>".
    
"Du finder os her: $maillist_link<br/><br/>".
    
"Mvh.<br/>".
    
"Maillisten $maillist_name");

// Standard emnebeskrivelse og tekst i mails til hele listen:
$default_subject "Nyhedsmail fra $maillist_name";
$default_content "Hej,<br/><br/>".
                   
"Der er ny fra os...<br/><br/>".
                   
"Mvh.<br/>".
                   
"$maillist_name<br/><br/>".
                   
"Du modtager denne mail fordi du er tilmeldt vores mailliste.<br/>".
                   
"Du kan framelde din e-mail her: $maillist_link";
?>

Maillistesystemet

Nedenstående boks indeholder koden til maillistesystemet. Dette håndterer til- og frameldinger, administratorfunktioner, samt MySQL-kommunikation. Scriptet kan gemmes i en fil f.eks. med navnet »maillistEngine.php« (skal ende på .php). Læg mærke til at der refereres til denne fil i ovenstående kode.

maillistEngine.php

<?php
/**
 * PHP and MySQL Maillist System
 * Language: Danish
 * Version: 2018-03-25 22:37:00 (UTC+01:00)
 * Copyright (C) 2007-2018 Christian L. Dünweber
 * Webpage: http://www.dunweber.com/docs/scripts/kildekoder/mailliste.source.php
 * This program is distributed under the GNU General Public License,
 * see <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>.
 */

require_once('mysqlHandler.php');
// Also see file: settings.php

/**
 * Function for signing up new users to the maillist. A notification mail is sent
 * to new users. A BCC of this is also sent to $maillist_email to notify admin.
 * @access public
 * @param String with e-mail address to sign up.
 * @return HTML string with info on errors or success.
 */
function signUp($email)
{
    require(
'settings.php');
    
$email addslashes(trim($email));

    if (
strcmp($email,'din@email.dk') === 0) {
        return 
'<p>Indtast din e-mailadresse og klik på tilmeld hvis du '.
            
'ønsker at modtage nyhedsmail fra os.</p>';
    }

    
mysqlConnect();
    
$info '';

    if (
strlen($email) > 0) {
        if (
checkEmail($email)) {
            
$result mysqlQuery("SELECT null FROM $dbTableName WHERE email='$email'");

            if (
mysqli_num_rows($result) > 0) {
                
$info '<p>E-mailadressen <em>'.$email.'</em> er '.
                    
'allerede tilmeldt.</p>';
            }
            else {
                
$sql "INSERT INTO $dbTableName (email,creation) VALUES ('$email',NOW())";
                
$success mysqlQuery($sql);
 
                if (
$success === TRUE) {
                    
$header "From: $maillist_name <$maillist_email>""\r\n".
                              
"Bcc: $maillist_email""\r\n".
                              
"MIME-Version: 1.0""\r\n".
                              
"Content-type: text/html; charset=UTF-8""\r\n".
                              
"X-Mailer: PHP/".phpversion();

                    if (
mail($email,
                         
trim(preg_replace("/\n|\r/",' ',implode($email,$signedup_subject))),
                         
trim(wordwrap(implode($email,$signedup_message),70)),
                         
$header))
                    {
                    
$info '<p class="green">Du er succesfuldt blevet tilmeldt maillisten med '.
                        
'e-mailadressen <em>'.htmlentities($email,ENT_QUOTES).'</em>.<br/>'.
                        
'En mail med info er blevet sendt til din e-mailadresse.</p>';
                    }
                    else {
                        
$info '<p class="green">Du er succesfuldt blevet tilmeldt maillisten med '.
                        
'e-mailadressen <em>'.htmlentities($email,ENT_QUOTES).'</em>.<br/>'.
                            
'Der kunne dog af ukendte årsager ikke sendes en bekræftelse til din e-mailadresse.</p>';
                    }
                }
                else {
                    
$info '<p class="red">Der opstod en mindre fejl:<br/>'.
                        
'Prøv at framelde og derefter tilmelde din e-mailadresse igen, '.
                        
'ellers kontakt administrator og meld fejlen.</p>';
                }
            }
        }
        else {
            
$info '<p class="red">Det lader til at du har angivet ugyldig e-mailadresse.<br/>'.
                
'Tjek at du har indtastet korrekt og prøv igen. Ellers kontakt administrator og meld fejlen.</p>';
        }
    }
    else {
        
$info '<p>Indtastet e-mailadresse.</p>';
    }

    
mysqlClose();

    return 
'<div id="maillistMessage">'.$info.'</div>';
}

/**
 * Function for removing users from the maillist. A notification mail is sent
 * to the user. A BCC of this is also sent to $maillist_email to notify admin.
 * @access public
 * @param String with e-mail address to sign up.
 * @return HTML string with info on errors or success.
 */
function signDown($email)
{
    require(
'settings.php');
    
$email addslashes(trim($email));
    
$info '';

    if (
strcmp($email,'din@email.dk') === 0) {
        return 
'<p>Indtast din e-mailadresse, klik på frameld og du '.
            
'vil ikke modtage flere nyhedsmails fra os.</p>';
    }

    
mysqlConnect();

    if (
strlen($email) > 0) {
        
$result mysqlQuery("SELECT email FROM $dbTableName WHERE email='$email'");

        if (
mysqli_num_rows($result) > 0) {
            
$success mysqlQuery("DELETE FROM $dbTableName WHERE email='$email'");

            if (
$success === TRUE) {
                
$header "From: $maillist_name <$maillist_email>""\r\n".
                          
"Bcc: $maillist_email""\r\n".
                          
"MIME-Version: 1.0""\r\n".
                          
"Content-type: text/html; charset=UTF-8""\r\n".
                          
"X-Mailer: PHP/".phpversion();

                if (
mail($email,
                     
trim(preg_replace("/\n|\r/",' ',implode($email,$signeddown_subject))),
                     
trim(wordwrap(implode($email,$signeddown_message),70)),
                     
$header))
                {
                    
$info '<p class="green">E-mailadressen <em>'.$email.'</em> '.
                        
'er blevet frameldt maillisten.<br/>'.
                        
'En bekræftelsesmail er blevet sendt til din e-mailadresse.</p>';
                }
                else {
                    
$info '<p class="green">E-mailadressen <em>'.$email.'</em> '.
                        
'er blevet frameldt maillisten.<br/>'.
                        
'Der kunne dog af ukendte årsager ikke sendes en bekræftelse til din e-mailadresse.</p>';
                }
            }
            else {
                
$info '<p class="red">Der opstod en mindre fejl:<br/>'.
                    
'Prøv at framelde din e-mailadresse igen, '.
                    
'ellers kontakt administrator og meld fejlen.</p>';
            }
        }
        else {
            
$info '<p>E-mailadressen er <em>ikke</em> tilmeldt maillisten.</p>';
        }
    }
    else {
        
$info '<p>Indtastet e-mailadresse.</p>';
    }

    
mysqlClose();

    return 
'<div id="maillistMessage">'.$info.'</div>';
}

//-------------------------------------------------------------
// Administrator functions below
//-------------------------------------------------------------

/**
 * Administrators function: Shows all users in the maillist and links to mail
 * these separately.
 * @access public (but for admins only!)
 * @return HTML string with info on errors or success.
 */
function showMaillistAdmin()
{
    
$emails getMaillistUsers();
    
$num count($emails);

    if (
$num 0) {
        
$emailList '';

        for (
$i 0$i $num$i++) {
            
$emailList .= '<li class="singleEmail"><a href="mailto:'.$emails[$i].'">'.
                
$emails[$i].'</a></li>';
        }

        
// Show link to form to mail the list + show individual e-mails on the list
        
return '<h3>Mail hele listen ('.$num.' tilmeldte)</h3>'.
            
showMailToMaillistLink($num).
            
'<h3>Liste med de '.$num.' tilmeldte brugere</h3>'.
            
'<p>E-mailadresser kan rettes ved at slette og genoprette via '.
            
'<a href="/mailliste/">til- og afmeldingsformularen</a>.</p>'.
            
'<ol>'.$emailList.'</ol>';
    }
    else {
        return 
'<p>Kunne ikke finde nogle tilmeldte e-mailadresser i listen.</p>';
    }
}

/**
 * Administrators function: Show a form to mail all users on the list collectively.
 * @access private
 * @param int $numberAssigned The number of users (e-mails) assigned to the maillist.
 * @return HTML string with the form or error or success messages.
 */
function showMailToMaillistLink($numberAssigned)
{
    require(
'settings.php');
    
    if (!
checkEmail($maillist_email)) {
        return 
'<p class="red">Angiv korrekt administrator e-mail i '.
            
'&raquo;settings.php&laquo;</p>';
    }

    
$subject = (isset($_REQUEST['subject'])?trim($_REQUEST['subject']):'');
    
$message = (isset($_REQUEST['message'])?trim($_REQUEST['message']):'');

    if (
strlen($subject) == 0) {
        
$subject trim($default_subject); // See settings.php for default text
    
}

    if (
strlen($message) == 0) {
        
$message trim($default_content); // See settings.php for default text
    
}
    
$message preg_replace('~<br/>~i'"\r\n"$message);

    
$showFormButton 
        
'<p>Nedenstående knap åbner en formular som kan bruges til at skrive en '.
        
'mail til hele listen.</p>'.
        
'<input type="hidden" id="mailAll" name="mailAll" value="1" />'.
        
'<input type="submit" value="Skriv til maillisten" />';

    
$mailToAllForm '<legend class="fancyLegend">Skriv til maillisten</legend>'.
        
'<label for="from">Fra: </label>'.
        
'<input type="text" id="from" name="from" size="65" value="'.$maillist_name.
            
' &lt;'.$maillist_email.'&gt;" disabled="disabled" /><br />'.
        
'<label for="to">Til: </label>'.
        
'<input type="text" id="to" name="to" size="65" value="&lt;'.$numberAssigned.
            
' adresser på listen, usynligt for hinanden&gt;" disabled="disabled" /><br />'.
        
'<label for="subject">Emne: </label>'.
        
'<input type="text" id="subject" name="subject" size="65" value="'.$subject.
            
'" /><br />'.
        
'<label for="subject">Besked: </label>'.
        
'<textarea id="message" name="message" cols="70" rows="10">'.$message.
            
'</textarea><br />'.
        
'<input type="hidden" class="text" id="mailAll" name="mailAll" value="2" />'.
        
'<label>&nbsp;</label>'.
        
'<input type="submit" value="Udsend mail"
            onclick="return confirm(\'Mailen afsendes når du klikker OK.\');" />'
.
        
'<input type="reset" value="Annullér" '.
            
'onclick="window.location=\''.$_SERVER['PHP_SELF'].'\'" />';

    
$doneButton '<input type="reset" value="Luk og fortsæt" '.
            
'onclick="window.location=\''.$_SERVER['PHP_SELF'].'\'" />';

    
$what = (isset($_REQUEST['mailAll'])?(int)$_REQUEST['mailAll']:0);
    
$subject_empty = (isset($_REQUEST['subject'])?trim($_REQUEST['subject']):'');
    
$message_empty = (isset($_REQUEST['message'])?trim($_REQUEST['message']):'');
    
$formContent '';

    switch (
$what) {
        case 
: {
            
// 1: Form with textareas for filling in mail content and sending
            
$formContent '<fieldset>'.$mailToAllForm.'</fieldset>';
            break;
        }
        case 
: {
            
// 2.1: Send mail to the maillist and show finish button
            
if (strlen($subject_empty) > && strlen($message_empty) > 0) {
                
$formContent '<fieldset>'.
                    
mailToMaillist($subject,$message).$doneButton.'</fieldset>'
            }
            
// 2.2: Inform if one or more fields have been left empty
            
else {
                
$formContent '<fieldset>'.$mailToAllForm.
                    
'<p class="red">'.
                        
'Husk at udfylde både emnebeskrivelse og besked. Default indhold '.
                    
'er blevet indsat automatisk på den manglende plads. Ret til som det '.
                    
'passer dig og prøv igen.</p></fieldset>'
            }
            break;
        }
        default : {
            
// Default: Form with one button to open editable form
            
$formContent '<div>'.$showFormButton.'</div>';
            break;
        }
    }

    return 
'<form action="#maillistMailAllForm" method="post" id="maillistMailAllForm">'.
            
$formContent.'</form>';
}

/**
 * Administrators function: Send a mail to all maillist users.
 * NB: This may time the server out for large maillist... Need a fix.
 * @access private
 * @param $subject String with subject of mail to the list.
 * @param $message String with messsage of mail to the list.
 * @return HTML string with info on errors or success.
 */
function mailToMaillist($subject$message)
{
    require(
'settings.php');

    
// Prepare data to be send by e-mail to all maillist users
    
$subject trim(preg_replace("/\r|\n/"' '$subject));
    
$subject_html htmlentities($subjectENT_QUOTES);
    
$message preg_replace("/\r\n/""\n"$message);
    
$message trim(stripslashes(str_replace("\n"'<br/>'$message)));

    
$message_html '<!DOCTYPE html>
        <html lang="da-DK">
        <head>
            <title>'
.$subject.'</title>
            <meta charset="UTF-8" />
            <style>
                body {font-family:arial,sans-serif; font-size:12px;}
                h3 {font-size:13px;}
                table, td {border:1px solid #cccccc;}
                td {font-size:12px; padding:3px; max-width:250px; vertical-align:top;}
                .firstCol {width:100px;}
            </style>
        </head>
        <body>
        <div>
        '
.$message.'
        </div>
        </body>
        </html>'
;

    
$message_html wordwrap($message_html70); //Lines should not be longer than 70 characters

    // Read in all e-mails on the list and sort them
    
$maillist getMaillistUsers();
    
$numElements count($maillist);

    
// Mail $numEmailsInBcc users at a time trying not to exceed maximum allowed in bcc
    // This number might be different according to server config
    
$emails array_chunk($maillist,$numEmailsInBcc);
    
$newNum count($emails);
    
$errors = array();

    @
set_time_limit(0); // Turn off max execution time. Only works if safe mode is off

    
$to $maillist_name.' <'.$maillist_email.'>';

    
// Mail to users in chunks. Users are set as BCC for privacy
    
for ($i 0$i $newNum$i++) {
        
$bcc implode(', ',$emails[$i]);
        
$bcc trim(preg_replace("/\r|\n/"' '$bcc));

        
$header "From: $maillist_name <$maillist_email>""\r\n".
                  
"MIME-Version: 1.0""\r\n".
                  
"Content-type: text/html; charset=UTF-8""\r\n".
                  
"Bcc: $bcc""\r\n".
                  
"X-Mailer: PHP/".phpversion();
    
        if (!
mail($to$subject$message_html$header)) {
            
$errors[] = htmlentities($bccENT_QUOTES);
        }
    }

    @
set_time_limit(30); // Reset to default. Only works if safe mode is off

    // Check for mail errors
    
$num_errors count($errors);
    
$error_message '';

    if (
$num_errors 0) {
        
$error_message '<p class="red">Der opstod desværre en fejl ved '.
                
' afsendelsen til visse e-mailadresser. Se følgende:</p>'.
                
'<ul><li>'.implode('</li><li>',$errors).'</li></ul>';
    }

    
// Show a status message to the admin user
    
return '<p class="green">Nyhedsmailen blev afsendt til maillisten:</p>'.
        
'<table>'.
        
'<tr>'.
            
'<th valign="top" align="left">Emne:</th>'.
            
'<td>'.$subject_html.'</td>'.
        
'</tr>'.
        
'<tr>'.
            
'<th valign="top" align="left">Besked:</th>'.
            
'<td>'.$message.'</td>'.
        
'</tr>'.
        
'</table>'.
        
$error_message;
}

/**
 * Administrators function: Get array of all rows (e-mails) in the maillist table.
 * The e-mails are made lower case and sorted ascending.
 * @access private
 * @return Array with all e-mails in the maillist.
 */
function getMaillistUsers()
{
    require(
'settings.php');

    
mysqlConnect();
    
$result mysqlGetMatrix("SELECT email FROM $dbTableName");
    
mysqlClose();

    for (
$i 0$i count($result); $i++) {
        
extract($result[$i]);
        
$maillist[] = strtolower(trim($email));
    }

    @
sort($maillist);

    return 
$maillist;
}

/**
 * Check an e-mail address to be on the form x@x.xx or x@x.xxx and check for a DNS
 * record of type MX, A, or CNAME for given Internet host name (only works on Windows
 * as of PHP 5.3.0).
 * @param $email String with e-mail address to check.
 * @return boolean True if e-mail looks ok and has a valid DNS record, else false.
 */
function checkEmail($email)

    if ((
preg_match('/(@.*@)|(\.\.)|(@\.)|(\.@)|(^\.)/',$email)) ||
        (
preg_match('/^.+\@(\[?)[a-zA-Z0-9\-\.]+\.([a-zA-Z]{2,3}|[0-9]{1,3})(\]?)$/',$email)))
    {
        
$host explode('@'$email);

        if (
function_exists('checkdnsrr'))
        {
            if (
checkdnsrr($host[1], 'MX') ||
                
checkdnsrr($host[1], 'A') ||
                
checkdnsrr($host[1], 'CNAME'))
            {
                return 
true;
            }
        }
        else {
            return 
true// Do not block prior to PHP 5.3.0 on Windows
        
}
    }

    return 
false;
}

?>

MySQL-håndteringsfil

Følgende script håndterer forbindelse og forespørgelser til MySQL-databasen. Scriptet kan gemmes i en fil f.eks. med navnet »mysqlHandler.php« (skal ende på .php).

mysqlHandler.php

<?php
/**
 * MySQL-functions to handle connection, requests, and errors.
 * Edit file settings.php to your own settings and database info.
 * If an error occurs, exit($message) is called which means the current sctipt is terminated.
 * 
 * - Use this file by require_once('path/mysqlHandler.php');
 * - Call mysqlConnect() to open connection to database soecified in the file settings.php.
 * - Call mysqlQuery() or mysqlGetMatrix() next and use returned result or possibly error message.
 * - Call mysqlClose() to close connection to the database.
 * 
 * Original author:        NetCafe.dk (closed)
 * Highly modified by:    Christian L. Dünweber [www.dunweber.com]
 * Revision date:        2018-10-28 18:19:00 (UTC+01:00)
 */

$mysqlConnection false// Current connection

/**
 * Creates connection to MySQL and selects database. See file settings.php
 * @return Returns true if connection was established successfully else error message function is called.
 */
function mysqlConnect()
{
    require(
'settings.php');
    global 
$mysqlConnection;

    if(!
checkMySQL()) {
        
mysqlExitErrorMessage('<p style="color:red"><strong>Kunne ikke finde PHPs MySQLi-modul. Tjek din PHP-konfiguration</strong></p>');
        return;
    }

    if(!
$mysqlConnection = @mysqli_connect($host$username$password$database)) {
        
mysqlExitErrorMessage('Kunne ikke oprette forbindelse til MySQL');
        return;
    }

    
mysqli_set_charset($mysqlConnection'utf8mb4');
}

/**
 * Simply calls the standard mysql_query.
 * Suitable for requests that do not return data e.g. INSERT, UPDATE, DELETE, etc.
 * @return MySQL resource on success else error message function is called.
 */
function mysqlQuery($query)
{
    global 
$mysqlConnection;
    
$result = @mysqli_query($mysqlConnection$query);

    if (!
$result) {
        
mysqlExitErrorMessage('Kunne ikke udfører: &raquo;'.$query.'&laquo;');
        return 
false;
    }

    return 
$result;
}

/**
 * Extracts and returns all rows and columns in a table into a matrix (two dimensional array).
 * Suitable for requests that do return data e.g. SELECT.
 * @return The extracted matrix or on failure the error message function is called.
 */
function mysqlGetMatrix($query)
{
    global 
$mysqlConnection;
    
$result = @mysqli_query($mysqlConnection$query);
    
$resultArray = array();
    
    if (!
$result) {
        
mysqlExitErrorMessage('Kunne ikke udfører: &raquo;'.$query.'&laquo;');
        return 
false;
    }
    
    while ((
$row = @mysqli_fetch_array($result)) != FALSE) {
        
$resultArray[] = $row;
    }
    
    return 
$resultArray;
}

/**
 * Close the connection to the MySQL host and database.
 * @return True if MySQL connection was closed properly else error message function is called.
 */
function mysqlClose()
{
    global 
$mysqlConnection;

    if (!@
mysqli_close($mysqlConnection)) {
        
mysqlExitErrorMessage('Kunne ikke lukke forbindelsen til MySQL-databasen');
        return 
false;
    }

    return 
true;
}

/**
 * Check if PHP has access to the MySQL functions.
 * @return True if MySQL functions are available for PHP else false. 
 */
function checkMySQL()
{
    if (
function_exists('mysqli_connect')) {
        return 
true;
    }

    return 
false;
}

/**
 * Exits PHP execution and informs user of MySQL error with HTML formatted error messages.
 */
function mysqlExitErrorMessage($error)
{
    global 
$mysqlConnection;

    
$message '<strong style="color:red">MySQL-fejl:</strong> '.$error;

    if (
$mysqlError = @mysqli_error($mysqlConnection)) {
        
$message .= '.<br />Fejlebeskrivelse: <em>'.$mysqlError.'</em>.';
    }

    
$message '<div>'.$message.'</div>';

    exit(
$message);
}

?>